Śremski Notatnik Historyczny - numer 5

W numerze 5 Śremskiego Notatnika Historycznego:

 • ILE LAT MA MIASTO KSIĄŻ? (Tomasz Jurek)
 • MIASTO KSIĄŻ WEDŁUG ANKIETY PRUSKIEJ Z 1793 ROKU (Izabela Skierska)
 • WACŁAW ZAKRZEWSKI HERBU WYSKOTA (1740-1813) (Zygmunt Borys)
 • WALKA O KSIĄŻ 29 KWIETNIA 1848 ROKU (Czesław Frankiewicz)
 • STACH WICHURA (Katarzyna Gwincińska)
 • POBYT SYROKOMLI WE WŁOŚCIEJEWKACH I KSIĄŻU W 1858 ROKU (Anna Niegolewska)
 • DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA PRZEMYSŁOWEGO W KSIĄŻU W LATACH 1871-1877 (Krzysztof Budzyń)
 • PROFESOR HEINRICH [TSWI HIRSCH] GRAETZ (1817-1891) (Krzysztof Budzyń)
 • DOCENT DOKTOR SAMUEL KRISTELLER (1820-1900) (Krzysztof Budzyń)
 • DOKTOR JAN MIECZYSŁAW KARCHOWSKI (1854-1939) (Krzysztof Budzyń)
 • SZPITAL POLOWY W KSIĄŻU W 1945 ROKU (Eleonora Ginter)
 • MAGISTER JADWIGA ZIEMBOWSKA (1914-2002)    (Adam Podsiadły)
 • ROZMOWA Z ZYGMUNTEM BORYSEM (Krzysztof Budzyń)