Śremski Notatnik Historyczny - Numer 25/26 (2021)

Historia - Tradycja - Kultura - Przyroda - Turystyka - Promocja regionu

Czasopismo dla miłośników ziemi śremskiej

ISSN 1899-4237

 

150 lat temu:

 • 7 sierpnia 1871 r. w Górce Duchownej zmarł Edmund Bojanowski, działacz społeczny, twórca ochronek wiejskich, założycie] Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Marii Panny, błogosławiony Kościoła katolickiego (zob. działalność w Jaszkowie pod Śremem),
 • w powstałym w styczniu 1871 r. Cesarstwie Niemieckim rozpoczęły się wydarzenia nazywane kulturkampfem (z niem. walka kulturalna), kanclerz Otto von Bismarck usiłował doprowadzić do ograniczenia wpływu Kościoła katolickiego w państwie, a przy okazji do germanizacji Polaków mieszkających w zaborze pruskim (zob. wydarzenia w Książu i Włościejewkach).

100 lat temu:

 • 18 marca 1921 r. zakończyła się traktatem pokojowym w Rydze wojna polsko-bolszewicka trwająca od 1919 r. (zob. Władysław Adamski, Józef Bratkowski, Stefan Forszpaniak i Antoni Jakubiak).

 

W numerze 25/26 Śremskiego Notatnika Historycznego:

 • Łukasz Staszak
  RĘCE
 • Władysław Chotomski
  TCHÓRZOSTWO TOWARZYSKIE
 • Andrzej Matras
  SŁOWNIK BIOGRAFICZNY ŚREMU, CZ. 2
 • Andrzej Matras
  JAROSŁAW WAWRZYNIAK, ŚREMSKA LISTA KATYŃSKA 
 • Adam Podsiadły
  WOJCIECH CZESKI, „DEMAGOG POZ.NANSKI". RZECZ O JAKUBIE KRAUTHOFERZE-KROTOWSKIM (1806-1852)
 • Krzysztof Budzyń
  BOGDAN ANIOŁA Z ROGALINA ... ROZMOWA O KSIĄŻCE O ROGALINKU
 • Krzysztof Budzyń
  KS. WALENTY WOJCIECHOWSKI (1819-1875), zapomniany zarządca parafii w Książu w 2. połowie 1848 r. 
 • Jarosław K. Łożyński
  FRANCISZEK REYZNER (REJZNER, REJSNER) (1875-1957), aptekarz, powstaniec wielkopolski z Książa
 • Paweł Świetlik
  STEFAN FORSZPANIAK (1893-1977), żołnierz Błękitnej Armii, uczestnik wojny bolszewickiej
 • Krzysztof Budzyń
  ANTONI JAKUBIAK (1900-1979), powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny bolszewickiej i II wojny światowej
 • Ryszard Chruszczewski
  JOŻEF BRATKOWSKI (1900-1979), powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny bolszewickiej
 • Ryszard Kołodziejczak
  JAN BARAŃCZAK (1915-2000), lekarz — artysta malarz — publicysta
 • Joanna Wieliczka-Szarkowa
  BIŁA Z NIEGO PEWNOŚĆ SIEBIE... MAJOR ANTONI ŻUBRYD „ZUCH" (1918-1946)
 • Andrzej Burża
  WSPOMNIENIE O MOIM OJCU. KPT. REZ. KAZIMIERZ BURŻA (1920-1995)
 • Józef Tumidajski
  CZAROWNICE Z ŁYSEJ GÓRY SPOD DOLSKA [Z krwawych dziejów zabobonu]
 • Zbigniew Chodyła
  ZARYS DZIEJOW WSI BYSTRZKA, SOSNOWCA I KAWCZA — DAWNYCH OLĘDRÓW
 • Krzysztof Budzyń, Bolesław Suszka
  MIASTO DOLSK WEDŁUG ANKIETY PRUSKIEJ Z 1793 ROKU
 • Waldemar Ratajczak
  JÓZEF WYBICKI — WSPÓŁTWÓRCA FUNDAMENTÓW GEOGRAFII POLSKIEJ
 • Wojciech Czeski
  WĘZEŁ GORDYJSKI „RZECZPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ"
 • Krzysztof Budzyń
  ZGROMADZENIE SŁUŻEBNICZEK MARYI W JASZKOWIE KOŁO ŚREMU, cz. 2, Kalendarium — lata 1863-1877
  KORESPONDENCJA Z KÓRNIKA Z 29 MAJA 1873 ROKU
 • Krzysztof Budzyń
  SPRAWA KS. MICHAŁA KUBECZAKA tzw. proboszcza rządowego w Książu w latach 1874-1887 na tle zmagań Kościoła katolickiego z pruskim zaborcą w czasie kulturkampfu, cz. 1, Klątwa rzucona w kościele we Włościejewkach w 1874 roku
  WYKAZ CZŁONKÓW BANKU LUDOWEGO ŚREMIE (1 STYCZNIA 1885 ROKU), cz. 3, (Li-P) 
 • Krystian Jan Skotarczak
  ZAPOMNIANY SZTANDAR OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚREMIE Z 1892 ROKU
 • Ks. Alojzy Fridrich T.J.
  HISTORIE CUDOWNYCH OBRAZÓW NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W OKOLICY ŚREMU, cz. 3: Mądre
 • Wiktor Chicheł
  GŁUPIA POLSKA BEZ POZNANIA
 • Rafał Byczyński
  NAPAD NA POCZTĘ W ŚREMIE 1 LISTOPADA 1924 ROKU
 • Krzysztof Budzyń
  WŁADYSŁAW SZCZEPAŃSKI (1901-1986) sierżant w Szkole Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich Nr 2 w Śremie 1932-1939
 • Leszek Szczepański
  MOJE WSPOMNIENIA ZE ŚREMU I WOJENNEJ TUŁACZKI 1939-1945
  MÓJ OSTATNI DZIEŃ WOJNY
 • Bolesław Kozielczyk
  NIESŁABIN W LATACH 1950-1957
 • Krzysztof Budzyń
  DAWNO, DAWNO TEMU W NIESŁABINIE
 • Grzegorz Kubacki
  OD KSIĘGOZBIORU TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO DO BIBLIOTEKI-PLATFORMY CYFROWEJ DOSTĘPNEJ DLA KAŻDEGO. Historia Biblioteki Kórnickiej oraz jej zbiorów