Śremski Notatnik Historyczny - Numer 24

Obrazek

 

1 s. okładki: rysunek [z:] Atlas De Wit, Frederick De Wit, 1698, internet

 

W numerze 24 Śremskiego Notatnika Historycznego:

 • OD REDAKCJI:
  SPROSTOWANIE, INFORMACJA
 • Marek Stasiak
  LIST DO REDAKCJI (ROGALEWSCY Z WYSKOCI)
 • Andrzej Matras
  „ZACHOWANIE LOKALNEGO DZIEDZICTWA — POMNIKI I TABLICE PAMIĄTKOWE W REGIONIE ŚREMSKIM", pod redakcją Zbigniewa Szmidta, Śrem 2019
 • Krzysztof Budzyń, Kazimierz Krawiarz
  CO DALEJ Z PÓŁWYSPEM SZYJA W BNINIE?
 • Kazimierz Krawiarz
  WYSTAWA W IZBIE PAMIĄTEK REGIONALNYCH W BNINIE 11 GRUDNIA 2018 - 16 LUTEGO 2019
 • Krzysztof Budzyń
  PASJONACI W SZKOŁACH  
 • Krzysztof Budzyń
  RODZINNA HISTORIA LESZKA JESKE — NOWEGO OBYWATELA POLSKI
 • Agata Zybała
  SPOTKANIE W GUROWIE PRZY GROBIE WŁADYSŁAWA SZCZEPKOWSKIEGO
 • Andrzej Krzyszowski
  BADANIA WYKOPALISKOWE NA WIELOKULTUROWYM STANOWISKU ARCHEOLOGICZNYM W SOWINKACH KOŁO MOSINY
 • Wilhelm Bickerich
  ZYGMUNT GRUDZIŃSKI JAKO KOLONIZATOR I DYSYDENT
 • Adam Podsiadły
  JÓZEF WYBICKI NA STUDIACH W LEJDZIE
 • Krzysztof Budzyń, Bolesław Suszka
  MIASTO ŚREM WEDŁUG ANKIETY PRUSKIEJ Z 1793 ROKU
 • Krzysztof Budzyń
  DR WŁADYSŁAW ŚWIDERSKI (1824-1892)
 • WYKAZ CZŁONKÓW BANKU LUDOWEGO W ŚREMIE (1 STYCZNIA 1885), CZ. 2: H-LE
 • Piotr P. Ruszkowski, Robert Wrzesiński
  ANTONI LATANOWICZ (1896-1942)  
 • Ryszard Kołodziejczak
  IGNACY STACHOWIAK (1899-1982)
 • Krzysztof Budzyń
  FRANCISZEK KASPERSKI (1904-1982)
 • Ks. Jan Stanisławski
  MOJE WOJENNE DZIECIŃSTWO W ZANIEMYŚLU 
 • Maria Drogomirecka zd. Horowska
  TADEUSZ JABŁOŃSKI (1919-2019)

 


 

Tylko historia może powiedzieć człowiekowi - kim jest!

Wilhelm Dilthey (1833-1911) 

niemiecki filozof i historyk kultury
(twórca pojęcia "nauki humanistyczne")

 

 

 


 

Obrazek

Fot. 1. Noże ze skórzanymi pochewkami (po konserwacji) z wczesnośredniowiecznych grobów (z 2. poł. X/1. poł. XI w.), zob. s. 41-48 

 

Obrazek

Fot. 2. Srebrny pierścień odkryty w jednym z wczesnośredniowiecznych grobów typu komorowego z pochówkiem młodego mężczyzny w wieku 15-20 lat (z 2. poł. X/1. poł. XI w.) 

 


 

 

Wydanie „Śremskiego Notatnika Historycznego" Nr 24 wsparli finansowo:

Starostwo Powiatowe w Śremie
Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka
Fundacja „Zakłady Kórnickie"
Muzeum w Gostyniu
Michał Werwiński, Czempiń
Gospodarstwo Rolne, Stanisław Niemier, Czmoń
Hurtownia Kosmetyków, Wiesława Powąska, Kórnik
P.W. „Karo" S.C., Danuta, Paweł i Roman Kaczmarek, Śrem 

© Copyright „Śremski Notatnik Historyczny" by Krzysztof Budzyń, 2019
Śrem, maj 2019 

Oddano do druku 13 grudnia 2019
Nakład 1000 egz.
ISSN 1899-4237 

Redakcja: Krzysztof Budzyń 

Projekt okładki, układ: Krzysztof Budzyń
Fotografie: Krzysztof Budzyń = fot. KB
Recenzje: Andrzej Matras
Tłumaczenia z języka niemieckiego: Bolesław Suszka
Skany, skład, korekta: Krzysztof Budzyń, Tadeusz K. Potocki
Druk: Moś i Łuczak, Poznań 

Adres redakcji: ul. Fabryczna 4, 63-100 Śrem
Sekretarz redakcji: Wiesława Jackowiak
tel. 61 28 345 66; 601 613 662; budzyn@pnx.pl 

 

Wydawca: P.H. Bin-Com, Krzysztof Budzyń
www.budzyn.net
Facebook: Śremski Notatnik Historyczny 

 

 


 

 

Obrazek

Fot. 3. Osełki kamienne z wczesnośredniowiecznych grobów (z 2. poł. X/1. poł. XI w) 

 

Obrazek

Fot. 4. Kolia z kamieni półszlachetnych (karneolu i kryształu górskiego) z wczesnośredniowiecznego grobu dziecka w wieku 3-7 lat (z 2. poł. X/1. poł. XI w.) 

 


Obrazek

4 s. okładki: fotografia [z:] Narodowe Archiwum Cyfrowe, internet (wyszukał Bohdan Kaczmarek)