Śremski Notatnik Historyczny - Numer 15

Obrazek

W numerze 15 Śremskiego Notatnika Historycznego:

 • SŁOWO OD BYŁEGO UCZNIA, Krzysztof Budzyń
 • SZKOŁY TYSIĄCLATKI, Krzysztof Budzyń
 • Z DZIEJÓW NOWEJ SZKOŁY W PYSZĄCEJ 1965-2015, Krzysztof Budzyń
 • SZCZEPAN SZCZEPANIAK (1901-1966), POWSTANIEC WIELKOPOLSKI, Anna Stamm
 • DROGA ŻYCIOWA MOJEGO OJCA KPT. CZESŁAWA KLACZYŃSKIEGO (1901-2004), POWSTAŃCA WIELKOPOLSKIEGO, Krystyna Zamarska
 • MÓJ PIERWSZY NAUCZYCIEL, STANISŁAW RATAJCZAK (1902-1989), Krzysztof Budzyń
 • MOJE WSPOMNIENIA Z PRACY PEDAGOGICZNEJ, Stanisław Ratajczak
 • MOJA PRACA W SZKOLE W PYSZĄCEJ, Danuta Merczyńska
 • BĘDĘ PAMIĘTAĆ..., Łucja Staszak
 • KAZIMIERZ GENDERKA (1935-2008), DYREKTOR SZKOŁY, Urszula Ciesielska
 • MOJE WSPOMNIENIA Z PRACY W SZKOLE W PYSZĄCEJ, Urszula Ciesielska
 • MOJE CZASY SZKOLNE I POZASZKOLNE. PIERWSI NAUCZYCIELE W NOWEJ SZKOLE (LATA 1964-1972), Krzysztof Budzyń
 • „Z PYSZĄCEJ W DALEKI ŚWIAT" WYWIAD Z GRAŻYNĄ JÓŹWIAK-BEDNARSKI
 • WSPOMNIENIA UCZENNICY Z LAT 1999-2006, Paulina Frankiewicz
 • WSPOMNIENIA UCZENNICY Z LAT 2005-2013, Karolina Cubal
 • JOLANTA PAJSERT, DYREKTOR SZKOŁY W LATACH 1986-2014, Krzysztof Budzyń
 • JAK TRAFIŁEM DO SZKOŁY W PYSZĄCEJ..., Wojciech Szlachta
 • SZKOŁA W PYSZĄCEJ, KADRA I UCZNIOWIE (STAN 1 WRZEŚNIA 2015), Krzysztof Budzyń
 • SŁOWNIK BIOGRAFICZNY PYSZĄCEJ, Krzysztof Budzyń
 • ZAPOWIEDŹ ARTYKUŁÓW O PYSZĄCEJ, Krzysztof Budzyń

 


 

Pamięci uczniów, nauczycieli
i pracowników szkoły w Pyszącej

 

Oddech dzieci spieszących do szkoły zapewnia istnienie świata

Talmud

 

Szkoło! Szkoło!
Gdy cię wspominam,
Tęsknota w serce się wgryza. 
Oczy mam pełne łez! 

Julian Tuwim (1894-1953)

"Nad Cezarem" (1926)

 

Wydano z okazji
50-lecia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego w Pyszącej
1965-2015 

 


 

Obrazek