Śremski Notatnik Historyczny - Numer 20

Obrazek

W numerze 20 Śremskiego Notatnika Historycznego:

 • Andrzej Matras
  JULIUSZ TYM — „WIELKOPOLSKA BRYGADA KAWALERII W KAMPANII 1939 ROKU"
 • Zbigniew Świetlik
  LIST DO REDAKCJI. WŁADYSŁAW ŚWIETLIK (1882-1953), ZAPOMNIANY POWSTANIEC WIELKOPOLSKI 
 • Maciej Tomaszewski
  ŚREMIANIN Z EPOKI KAMIENIA.... TO MOŻLIWE?!
 • Jakub Drgas, Łukasz Lisiecki, Wojciech Maik
  TAJEMNICZE GROBY ODKRYTE W ŚREMIE W 2016 ROKU. WYNIKI BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH
 • Krzysztof Budzyń
  WYDARZENIA: 
  • Wystawa „Monety uczą historii Bnina". Zbiór monet Sylwestra Litkowskiego w Izbie Pamiątek Regionalnych w Bninie
  • Wykład prof. Olgierda Kieca „Hakatyzm. Niemiecki nacjonalizm w Wielkopolsce 1894-1918" w PTPN
  • Konferencja „Dobrzyccy bohaterowie czasów napoleońskich" w pałacu w Dobrzycy
  • Wizyta gości z Niemiec, potomków dawnych mieszkańców Boguszynka, Charłubia i Bnina
  • Jubileusz 130-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej
  • Jubileusz 45-lecia Przedszkola Nr 2 „Słoneczna Gromada" w Śremie
  • Sesja naukowa „Spór o Morskie Oko" w zamku w Kórniku
  • Echa naszych publikacji: Rzeźba ks. Leona Piaseckiego (1889-1957), misjonarza w Indiach, stanie przy kościele w Pyszącej
 • Krzysztof Budzyń
  LUDZIE I ICH PASJE: SYLWESTER LITKOWSKI Z BNINA
 • Ks. Marian Brucki
  KAZANIE NA NABOŻEŃSTWIE Z OKAZJI 130. ROCZNICY POWSTANIA TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŚREMSKIEJ 
 • Jacek Kowalkowski
  LOSY JÓZEFA WYBICKIEGO W CZASIE SEJMU CZTEROLETNIEGO (POBYT W DOBRZYCY)
 • Edyta Pętkowska
  PIERWSZE DOŚWIADCZENIA POLITYCZNE I PRZYGODY INTELEKTUALNE JÓZEFA WYBICKIEGO
 • Radosław Franczak, Wojciech Lis
  NAJSTARSZE ŚREMSKIE KSIĘGI... 
 • Krzysztof Budzyń, Bolesław Suszka
  MIASTO KÓRNIK WEDŁUG ANKIETY PRUSKIEJ Z 1793 ROKU
 • Stanisław Sokołowski
  WŁADYSŁAW HR. ZAMOYSKI (1853-1924). WSPOMNIENIE POŚMIERTNE
 • Bohdan Śmigielski
  BEZLUDNE MIASTO... POCZĄTEK OKUPACJI NIEMIECKIEJ W ŚREMIE WE WRZEŚNIU 1939 ROKU
 • Krzysztof Budzyń
  DWÓCH NOWAKÓW — OJCIEC I SYN 
 • Mirosława Nowak
  POWIASTKA Z ŻYCIA WZIĘTA (RODZINNA HISTORIA WIERSZEM SPISANA)
 • Tomasz Rowicki
  KUŹNICE MOIM DOMEM
 • Andrzej Włodarczak
  ILE LAT MA KAWCZE?
 • Z DAWNYCH GAZET... 
 • NEKROLOGI
  • ANDRZEJ TACIAK (1947-2017)
  • KRYSTYNA SŁAWIŃSKA (1942-2017)
  • ANDRZEJ MRUGALSKI (1930-2017) 

 

Nie ma wątpliwości, że zasługi przodków wloty na nas kapłaństwo, kapłaństwa zaś przedniejszym obowiązkiem — zajmować się społecznymi sprawy, pogardzać próżnościami. Przeto należy nam przede wszystkim zaniechawszy starych usterków nierządy, całe dobro, niegdyś przez przodków przekazane, przelać potomkom w zupełnej całości.

Adam Tytus Działyński (1796-1861) dedykacja dla wnuka Władysława Zamoyskiego (1853-1924) w wydawnictwie „Collectanea witam resque gestas Joannis Zamoyscii illustrantia", Poznań 1861