Śremski Notatnik Historyczny - numer 2

W numerze 2 Śremskiego Notatnika Historycznego:

 • SŁÓW KILKA O ŻYDACH (Krzysztof Budzyń)
 • POCZDAMSKI RABIN DR HERMANN SCHREIRBER I JEGO ŚREMSKIE WSPOMNIENIA (Krzysztof Budzyń)
 • SYNAGOGA W POCZDAMIE (Krzysztof Budzyń)
 • KALENDARIUM STATYSTYCZNE ŻYDÓW W ŚREMIE (Krzysztof Budzyń)
 • BIBLIOGRAFIA DO KALENDARIUM (Krzysztof Budzyń)
 • WSPOMNIENIA Z MOJEJ MŁODOŚCI W ŚREMIE.... (Hermann Schreiber)
 • SPIS NAZWISK (Krzysztof Budzyń)
 • SPIS MIEJSCOWOŚCI I MIEJSC W ŚREMIE (Krzysztof Budzyń)
 • IN MEMORIAM - HERMANN SCHREIBER [ORYG.]    (Harold Reinhart)
 • PAMIĘCI HERMANNA SCHREIBERA [WERSJA POLSKA] (Harold Reinhart)
 • BIBLIOGRAFIA DO WSPOMNIEŃ I PRZYPISÓW  (Krzysztof Budzyń)
 • DODATEK - ŻYDOWSKIE ROZMAITOŚCI  (Krzysztof Budzyń):
  • GWIAZDA DAWIDA
  • OBRZEZANIE
  • JĘZYK JIDYSZ
  • SOLIDARNOŚĆ
  • POCZTA PANTOFLOWA
  • KULT NAUKI I WIEDZY
  • OD SZABATU DO NIEDZIELI
  • SŁAWNI ŻYDZI
  • ŻYDZI NA WESOŁO