Śremski Notatnik Historyczny - Numer 16

Obrazek

W numerze 16 Śremskiego Notatnika Historycznego:

 • 90. URODZINY PROF. BOLESŁAWA SUSZKI Z KÓRNIKA
 • „ROCZNIK GOSTYŃSIKI", Andrzej Matras
 • KSIĄŻKA ANNY MEISNEROWSKIEJ, WIERNY BOGU, OJCZYŹNIE, RODZINIE, Andrzej Matras
 • RYSZARD ZAWADZIKI, PRZECHADZKI PO ŚREMIE, WYDANIE 2, Andrzej Matras
 • O TURYSTYCE I REKREACJI W GMINIE DOLSK... Z MARTYNĄ ZIELIŃSKĄ ROZMAWIA KRZYSZTOF BUDZYŃ
 • 50-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO — POMNIKA TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W MANIECZIKACH, Danuta Szulc, Marcin Majsner
 • NASZ HYMN NARODOWY. PIEŚŃ LEGIONÓW, Ignacy Chrzanowski
 • KLAUDYNA Z WYSPY, DZIEJE KLAUDYNY DZIAŁYŃSKICH POTOCKIEJ (1801-1836), Grażyna Rozmiarek
 • WYSTAWA PT. NIE TYLKO SIOSTRA SŁAWNEGO BRATA — KLAUDYNA POTOCKA, KÓRNIK, 16-17 MAJA 2015, Grzegorz Kubacki
 • ZAPOMNIANY WETERAN WIOSNY LUDÓW FRANCISZEK KOBYLIŃSKI (1824-1910), Andrzej Wędzki
 • MAJOR WITOLD J. WATTA SIKRZYDLEWSIKI (1894-1977), Damian Zieliński
 • WŁODZIMIERZ ŚMIGIELSKI (1920-1943), Bohdan Śmigielski
 • WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ ŚREMU PIERWSZEJ I DRUGIEJ KADENCJI W 1919 I 1921 ROKU, Izabela Nowacka
 • WIELKI DZIEŃ W MIASTECZKU, ODPUST W DOLSKU W 1930 ROIKU, Józef Tumidajski
 • ZAPISKI Z NIEMIECKIEJ KRONIKI SZKOLNEJ W KSIĄŻU Z LAT 1940-1944
 • KATASTROFA AMERYKAŃSKIEGO BOMBOWCA POD JARACZEWEM 9 LUTEGO 1945 ROKU, Maciej Peda
 • EDMUND JANKOWIAK (1923-2009), Jan Jankowiak
 • Z DAWNYCH GAZET — „NOWY KURIER", 1932

 


 

Na nic się nie oglądać, 
Nie świecić — ale pałać, 
Nie błagać — ale żądać, 
Nie mamć — ale działać.

 

Odzienie zewlec sutsze,
Robotne suknie wzuć,
Choć dni do pracy krótsze,
Nam myśleć wciążojutrze!
I kuć, i kuć, i kuć!

Józef Teodor Kościelski (1845-1911)

fragment, [z]: „Pieśń na dzisiaj"

 


 

Obrazek