Pierwiosnek

"Pierwiosnek" ukazywał się w śremskim LO już od 1883 roku. W XIX wieku wydawany był przez Maryanów oraz Towarzystwo Tomasza Zana. Przez lata zmieniał się charakter pisma i częstotliwość jego publikowania. Nazwa jest powtórzeniem tytułu wiersza otwierającego debiutancki tomik poezji Adama Mickiewicza.