Sześć lat wojennej tułaczki - Witold Kordos

Witold Marian Kordos, mgr geografii, nauczyciel. Urodził się w 1933 roku w Śremie. Dzieciństwo spędził na wschodnich kresach II Rzeczpospolitej, na Polesiu, gdzie jego rodzice byli nauczycielami w wiejskich szkołach. Tam zastała go wojna, najpierw okupacja radziecka, a później niemiecka i w końcu wyzwolenie. Przez pewien czas razem z matką i bratem mieszkał w ziemiance na bagnach gryczyńskich, gdzie ukrywali się partyzanci radzieccy, m.in. był ich łącznikiem. Po wojnie z rodziną wrócił do Śremu, ukończył szkołę podstawową, w 1954 roku zdał maturę w liceum i rozpoczął pracę jako nauczyciel w szkole podstawowej. Po odbyciu służby wojskowej w Gliwicach i Nysie w 1956 roku wrócił do poprzedniej pracy. W 1962 roku ukończył Zaoczne Studium Nauczycielskie w Poznaniu, a w 1977 roku studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1978 roku awansował na Gminnego Dyrektora Szkół w Brodnicy i z tego stanowiska w 1989 roku odszedł na emeryturę. Publikował w „Śremskim Notatniku Historycznym": Wojenne wspomnienia z Polesia (nr 4), Ile lat „stuknęło" śremskim żeglarzom? (wspólnie z Marianem Kardaszem, nr 4), Jadwiga Kordos (nr 11). Publikowane wspomnienia spisał w latach 2009-2015. Obejmują całe jego dotychczasowe życie, ale przede wszystkim opowiadają o trudnych latach wojny. On sam i bohaterowie opowieści, w mniejszym lub większym stopniu, brali czynny udział w wypadkach historycznych, a ich życie było ściśle związane ze zmiennymi losami kraju. Stefan Żeromski (1864-1925) pisał: Każdy ma swoje ulubione miejsce w dzieciństwie. To jest Ojczyzna duszy - i takim zapewne miejscem, mimo przeżytej tam okrutnej wojny, jest dla Autora dalekie Polesie... 

Spis treści:
 • Pożegnanie ze Śremem i spotkanie w Łoktyszach
 • Jak mogłem zostać sierotą i przymusowym warszawiakiem
 • Pierwsza okupacja
 • W Wielkich Czuczewiczach
 • Kolejna okupacja
 • Zagłada Żydów
 • Partyzanci
 • Obława
 • Wśród poleskich lasów i bagien
 • Na chutorze
 • Wolna Białoruś i dywizja Kowpaka
 • Ponownie w Wielkich Czuczewiczach
 • W drodze do Śremu
 • W Śremie
 • Postscriptum  

Indeks osobowy:

Anna, święta 57 Berling Zygmunt 76 Bojko Helena, zd. Chudzińska 8, 11, 13, 16, 17, 144 Bojko Józef 11, 17 Bojko Jadwiga 11 Bojko Jerzy 11 Bojko Roman 11 Borowiak Ignacy 145 Chudzińska Anna, zob. Wysocka Anna Chudzińska Helena, zob. Bojko Helena Chudzińska Jadwiga, zob. Kordos Jadwiga Chudzińska Maria, zd. Wańska 7-9, 12-14, 16, 23, 134-140, 144 Chudziński Józef 7, 8 Chudziński Feliks 8, 13 Chudziński Roman 8, 13, 16, 20, 29, 30, 136 Chudziński Władysław 8, 13, 133 Davies Norman 34 Dąbrowski Florian 137 Dziadek 86, 97-99 „Dziadzia Wasia", zob. Wasyl Dzierżyński Feliks 57, 68 Elżbieta, święta 76 Górna Barbara zd. Ratajczak 139 Górny Paweł 139 Górny Stanisław 139 Grzegorzewska Maria 136 Himmler Heinrich 59 Jankowski Maciej 139 Jędrkowiak Jakub 140, 148 Jędrkowiak Małgorzata, zd. Kordos 140, 147, 148 Jędrkowiak Michał 140 Jędrkowiak Tadeusz 140 Kamieński Adam 34 Kazimierz, święty 76 Komsomołka 38, 39, 41, 42, 49 Kordos Andrzej 140, 148 Kordos Barbara, zob. Wawrzyniak Barbara Kordos Franciszka, zd. Galus 10 Kordos Irena 16, 19 Kordos Jacek passim (łac. w wielu miejscach) Kordos Jadwiga, zd. Chudzińska passim Kordos Małgorzata, zob. Jędrkowiak Małgorzata Kordos Marek 154 Kordos Marian 11 Kordos Michał 139, 152 Kordos Paweł 139, 152 Kordos Romana, zd. Pałka 8, 140, 144, 148 Kordos Teofil passim Kordos Wawrzyniec 10 Kordos Włodzimierz 139, 146, 147, 149, 152 Kordos Zofia, zd. Górna 139, 146, 150, 152 Koszuta Edward 145 Kościuszko Tadeusz 76, 77 Kowpak Sidor 115, 116 Kubsz Wilhelm 75-77, 86 Kuźma Uliana 15, 68, 104, 123, 125, Lenin Włodzimierz 38, 57, 92 Łukomski 135 Mania (Motal Maria Filipowna) 10, 13-15, 29-37, 44, 45,47, 68, 90, 119, 122 Mickiewicz Adam 139 Mieloszyński Marceli 137 Motal Maria Filipowna, zob. Mania N. 124, 125, 129, 131 Pałka Romana, zob. Kordos Romana Piłsudski Józef 136 Płygawko Danuta 137 Podsiadły Adam 136, 137 Ratajczak Barbara, zob. Górna Barbara Słowacki Juliusz 9 Surzyńska-Błaszak Anna 137 Surzyński Roman 137, 138 Szolniewicz Jan 87 Szubert Ryszard 145 Tyśper Piotr 136 Waldek 40 Wanda 37, 38, 45 Wański Adam 9 Wasyl („Dziadzia Wasia") 57, 58, 67, 72, 75, 76, 92 Wawrzyniak Barbara, zd. Kordos 139, 149, 152 Wawrzyniak Bogna 139 Wawrzyniak Jędrzej 139 Wawrzyniak Piotr 139 Wysocka Anna (Anula), zd. Chudzińska 13, 135, 136, 138, 144 Wysocka Barbara 147 Wysocka Elżbieta 147 Wysocki Edmund 13, 135, 138 Ziętek Czesław 136 Żymierski (Rola-Żymierski) Michał 76