Gimnazjum i Liceum im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie

Gimnazjum i Liceum
im. Gen. Józefa Wybickiego
w Śremie

(1858-2018)
Zarys dziejów

 

 

 


 

 

 

rys. Jagoda Chojnacka

 


 

 

 

Biblioteka
Śremskiego Notatnika Historycznego

pod redakcją
Krzysztofa Budzynia

 

Tom 4

 

 

Śremski Notatnik Historyczny
oraz
Gimnazjum Dwujęzyczne i Liceum Ogólnokształcące
im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie 

 

Piotr Mulkowski 

GIMNAZJUM I LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W ŚREMIE
(1858-2018)
Zarys dziejów 

Wydanie drugie poprawione i uzupełnione 

Śrem 2018 

 

 


 

W serii ukazały się:
Tom 1. Witold Kordos, Sześć lat wojennej tułaczki, 2016
Tom 2. Andrzej Włodarczak, Nasza rodzina, 2016
Tom 3. Izabela Skierska, Dawny Śrem w źródłach historycznych, 2016 

© Copyright by Piotr Mulkowski, 2018

© Copyright by Gimnazjum Dwujęzyczne i Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie, 2018

© Copyright by Śremski Notatnik Historyczny, 2018 

Projekt okładki, układ:

Krzysztof Budzyń

Korekta:

Tomasz Fijałkowski
Barbara Mulkowska
Amelia Zdunek 

Skład:

Krzysztof Budzyń
Tadeusz K. Potocki

Wydawcy:

Gimnazjum Dwujęzyczne i Liceum Ogólnokształcące
im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie
ul. Poznańska 11, 63-100 Śrem
61 281 00 24; sekretariat@losrem.pl; www.losrem.pl
P.H. Bin-Com Krzysztof Budzyń ul Fabryczna 4, 63-100 Śrem
601 613 662; budzyn®pnx.pl; www.budzyn.net 

 

ISBN 978-83-61895-09-1 

Okładka:

s. 1 — Duchy przy kawie, rys. Anna Dzikowska
s. 4 — Autor, fot. Bartosz Klimczuk 

Wydanie publikacji wsparli finansowo:

Starostwo Powiatowe w Śremie
Intermarché w Śremie 

 


 

Spis treści:

 • I. Wstęp 
 • II. Wstęp do drugiego wydania 
 • III. Szkolnictwo w Śremie do lat trzydziestych XIX wieku
 • IV. Szkoła w czasie zaborów
  • 1. Od szkoły symultanicznej do wyższego zakładu naukowego
  • 2. Progimnazjum 
  • 3. Gimnazjum do czasu rozpoczęcia kulturkampfu
  • 4. Germanizacja szkoły 
  • 5. Szkoła nieoficjalna: Marianie, TTZ, „Pierwiosnek", harcerstwo  
 • V. Szkoła w dwudziestoleciu międzywojennym  
  • 1. Gimnazjaliści w walkach o niepodległość Polski   
  • 2. Gimnazjum i Liceum 
  • 3. Organizacje działające w szkole  
  • 4. Harcerstwo i Gimnazjalna Orkiestra Dęta 
  • 5. TTZ i „Pierwiosnek" 
  • 6. Konwikt arcybiskupi
 • VI. Szkoła w latach II wojny światowej  
 • VII. Lata 1945-2018 
  • 1. Szkoła w pierwszych latach powojennych  
  • 2. Konwikt arcybiskupi 1945-1953
  • 3. Szkoła w latach 1958-2008 
  • 4. Ostatnie dziesięć lat w historii szkoły 
  • 5. Zamiast zakończenia 
 • VIII. Bibliografia  
 • IX. Spis ilustracji   
 • X. Kadra do roku 2017 
 • XI. Absolwenci do roku 2017 

 


Piotr Mulkowski, magister historii, nauczyciel historii i informatyki, egzaminator, ekspert w awansie zawodowym nauczycieli. Urodził się w Śremie, absolwent liceum z 1983 roku i Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z 1989 roku. W latach 1992-2002 dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6, a od 2002 roku dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Śremie. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania i przedsiębiorczości w oświacie, dydaktyki oraz informatyki. Autor i współautor wielu publikacji z dziedziny nauczania historii (m.in. „Lekcje historii z tekstem źródłowym", „Historia. Testy do badania wiedzy i umiejętności uczniów") i organizacji szkolnictwa (m.in. programów nauczania, tworzenia klas innowacyjnych, poradnika dla dyrektorów szkół). 

 

Książka powstała na 160-lecie utworzenia Gimnazjum i Liceum im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie. Jest drugim, poprawionym i uzupełnionym wydaniem monografii, która ukazała się w 2008 roku z okazji jubileuszu 150-lecia. Publikacja została poszerzona o nowe informacje z dawniejszej historii Szkoły, także opisano w niej wydarzenia z ostatnich 10 lat (m.in. utworzenie Gimnazjum Dwujęzycznego w 2009 roku, działania reaktywowanego Stowarzyszenia Absolwentów, powstanie Galerii Złotych Absolwentów). Zamieszczenie wielu nowych fotografii, wątków i postaci z historii, dodanie sylwetek wybitnych absolwentów, poprawiony i uzupełniony spis absolwentów oraz inne dokonane zmiany na pewno uatrakcyjnią lekturę.