Dawny Śrem w źródłach historycznych - Izabela Skierska

Izabela Skierska, urodzona w Szczecinku 4 grudnia 1967 r., pracowała od 1991 r. w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu; tu od 2003 r. kierowała zespołem Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego Wielkopolski. W 2010 r. otrzymała stanowisko profesora. Była współwydawczynią ważnych edycji źródłowych, związanych szczególnie z Wielkopolską, także ze średniowiecznymi dziejami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej indywidualne prace naukowe, książki, rozprawy i artykuły, dotyczyły przede wszystkim szeroko pojętej historii społeczno-religijnej średniowiecznej Polski. Zmarła w Poznaniu 2 kwietnia 2014 r. 

Książka gromadzi wszelkie dostępne źródła historyczne, wydane drukiem i pozostające w rękopisie, informujące o dziejach Śremu i jego najbliższego zaplecza osadniczego od czasów najdawniejszych do około połowy XVI wieku. Teksty źródeł, z reguły łacińskie, oddane zostały w języku polskim. 

Spis treści:

 • Przedmowa  
 • Wykaz skrótów
 • A. Miasto stare i nowe
  • Śrem — Stare Miasto
   • Formy nazwy występujące w źródłach
   • Przynależność administracyjna (polityczna i kościelna)
   • Topografia i granice  Stosunki demograficzne i własnościowe, podatki, areał
   • Sołtys
   • Kościół św. Mikołaja
   • Literatura
   • Zabytki kultury materialnej
  • Śrem - miasto
   • 1A. Formy nazwy Śrem występujące w źródłach
   • 1B. Przynależność administracyjna (polityczna i kościelna)
   • 2. Topografia i granice, obiekty fizjograficzne
   • 2A. Topografia miasta
   • 2B. Przedmieścia
   • 2C. Młyny
   • 2D. Granice, okolica
   • 2E. Drogi i mosty
   • 2F. Cło
   • 3. Stosunki demograficzne i własnościowe
   • 3A. Mieszkańcy
   • 3B. Żydzi
   • 3C. Handel i rzemiosło
   • 3D. Podatki i świadczenia, areał
   • 4. Lokacja
   • 4A. Prawa, przywileje i powinności miejskie
   • 4B. Władze miejskie
   • 4C. Wójtostwo
   • 4D. Działalność władz miejskich
   • 5. Instytucje kościelne
   • 5A. Kościół parafialny pw. NMP
   • 5B. Altarie w kościele parafialnym
   • 5C. Kościół i szpital Św. Ducha
   • 5D. Kościół Św. Krzyża
   • 5E. Kościół i klasztor franciszkanów pod wezwaniem Bożego Ciała
   • 6A. Wydarzenia historyczne
   • 6B. Ludzie ze Śremu czynni poza Śremem
   • 7. Literatura
   • 8. Zabytki kultury materialnej
 • B. Centrum wspólnoty terytorialnej oraz administracji państwowej i domeny monarszej
  • Śrem - opole
  • Śrem - gród i kasztelania
  • Śrem - okręg
  • Śrem - dystrykt prowincjonalny
  • Śrem - powiat
  • Śrem - starostwo
 • C. Centrum administracji kościelnej
  • Śrem - archidiakonat
  • Śrem - dekanat
 • Ilustracje