Towarzystwo Urzędników Gospodarczych w Wielkopolsce (1861-1926)

 


 

W serii ukazały się:

Tom 1. Witold Kordos, Sześć lat wojennej tułaczki, 2016

Tom 2. Andrzej Włodarczak, Nasza rodzina, 2016

Tom 3. Izabela Skierska, Dawny Srem w źródłach historycznych, 2016

Tom 4. Piotr Mulkowski, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Wybickiego w Sremie (1858-2018). Zarys dziejów, 2018

 

Copyright by Zofia J. Sprys, 2022

Copyright by Śremski Notatnik Historyczny, 2022

 

Projekt okładki: Krzysztof Budzyń

Skład: Tadeusz K. Potocki

Wydawca:

P.H. Bin-Com Krzysztof Budzyń ul. Fabryczna 4, 63-100 Śrem

tel. 601 613 662; budzyn@pnx.pl www.budzyn.net

ISBN 978-83-61895-28-2

 

Opisy fotografii na okładce — s. 94

 

Wydanie publikacji wsparli finansowo: Fundacja „Zakłady Kórnickie"

Gospodarstwo Rolne „Karolew" Sp. z o.o.

 


 

Spis treści: 

 1. Wstęp
 2. Powołanie Towarzystwa ku Wspieraniu Urzędników Gospodarczych Wielkiego Księstwa Poznańskiego
 3. Statut
 4. Struktura organizacyjna
  1. Władze
  2. Dyrekcje powiatowe
  3. Rozstrzyganie kwestii spornych
  4. Członkowie
 5. Prawa i obowiązki członków
 6. Dochody i rozchody
  1. Finanse
  2. Wsparcia
  3. Emerytury
  4. Próby określenia wynagrodzeń dla urzędników
 7. Podnoszenie kwalifikacji urzędników
 8. Wykazy
  1. Członkowie Zarządu Głównego i Rady Nadzorczej
  2. Dyrekcje powiatowe (filialne) i członkowie według Spisu z 1879 r.
  3. Lista księży
  4. Osoby otrzymujące emerytury w latach 1870-1895

Spis fotografii

Bibliografia

Słów kilka o autorce