Demagog poznański. Rzecz o Jakubie Krauthoferze-Krotowskim (1806-1852)

 

 

 


 

© Copyright by Wojciech Czeski, Mosina 2020
© Copyright by P.H. Bin-Com Krzysztof Budzyń, Śrem 2020 

Projekt okładki:
Autor i wydawca 

Na okładce:
Jakub Krauthofer, rys. Roman Czeski, 05.2020 

Indeksy:
Krzysztof Budzyń 

Redakcja:
Krzysztof Budzyń 

Skład:
Tadeusz K. Potocki 

Wydawca:
P.H. Bin-Com Krzysztof Budzyń
ul. Fabryczna, 63-100 Śrem
601 613 662; budzyn@pnx.pl
www.budzyn.net 

ISBN 978-83-61895-11-4 

Wydano nakładem Autora 

 


Spis treści 

 • Wstęp 
 1. Mozolna wspinaczka
  1. Dzieciństwo i edukacja
  2. Wrocławski żak
  3. Droga do palestry 
  4. Życiowe pasje
  5. Nieporządki życia prywatnego
  6. W kręgu poznańskiej inteligencji
  7. Profesor z Bnina
  8. O mowę ojczystą
  9. Sieć spisków
 2. Zdobycie szczytu
  1. Cisza przed burzą
  2. Narodziny demagoga
  3. Przywódca malkontentów
  4. Tajny emisariusz?
  5. Szef sztabu
  6. Studium legendy
 3. Wyprawa na przełęcz
  1. We więzieniu złym
  2. Komisarz bez teki
  3. Poseł pleszewski
  4. Oskarżony Krauthofer
  5. Powrót adwokata
  6. Światełko w tunelu
 • Epilog
 • Przypisy
 • Ilustracje
 • Bibliografia
 • Indeks osobowy
 • Indeks geograficzny

 

 


 

 

Wojciech Czeski, urodził się 3 czerwca 1987 r. w Poznaniu, mieszka w Mosinie. W 2011 r. ukończył studia historyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów był członkiem Studenckiego Koła Naukowego Historyków UAM. Pracę magisterską pt. Myśl polityczna „Przeglądu Poznań-skiego" (1845-1865) napisał pod kierunkiem profesora Waldemara Łazugi. Ukończył także Podyplomowe Studium Rachunkowości na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i obecnie pracuje w zawodzie księgowego. Jak sam podkreśla, codzienne analizy przepisów prawa pozwoliły mu lepiej zrozumieć niuanse życiorysu Jakuba Krauthofera — XIX-wiecznego prawnika. Od 2009 r. współpracuje z „Gazetą Mosińsko-Puszczykowską", w której publikuje artykuły o tematyce historycznej. Interesuje się dziejami XIX stulecia, historią idei politycznych, filozofią polityki i teorią cywilizacji. W swoich badaniach kieruje się starą łacińską sentencją: Amicus Plato, sed magis amica veritas. Oznacza to tyle, że najważniejszym dla niego celem jest prawda sama w sobie, czasami wbrew poglądom głoszonym przez autorytety w danej dziedzinie. 

Książka przedstawia życie i działalność jednego z bohaterów wydarzeń 1848 r., Jakuba Krauthofera-Krotowskiego (1806-1852), urodzonego w Bninie koło Kórnika, poznańskiego prawnika, radykalnego działacza politycznego i posła do sejmu pruskiego w 1849 r. Tak w 1914 r. o Krauthoferze pisał anonimowy autor: ... należy do najciekawszych aktorów tej epoki. Umysł to gorączkowy, rozwichrzony, targany żądzą czynu i ambicją. Z ojca Niemiec, oddał się sprawie polskiej cały, z namiętnością i zapalczywością, jaka cechowała go w ogóle. ... Krauthofer jest istotnie figurą, nad którą psycholog zastanowić się musi, a której historyk tej doby dziejów poznańskich nie może pominąć milczeniem (M. W., Recenzja książki W. Trąmpczyńskiego pt. Epizody historyczne, [w:] „Literatura i Sztuka. Dodatek do Dziennika Poznańskiego", nr 2, 11 stycznia 1914, s. 24-25). Zebrane przez W. Czeskiego materiały pokazują postać Jakuba Krauthofera-Krotowskiego w nowym, nieznanym dotąd świetle.