Krzysztof Budzyń - Galeria

Krzysztof Budzyń, lata młodzieńcze
Krzysztof Budzyń, lata młodzieńcze

Ryszard Zawadzki, Krzysztof Budzyń, prof. Tadeusz Maliński
Ryszard Zawadzki, Krzysztof Budzyń, prof. Tadeusz Maliński, 17 września 2005


Na rynku w Śremie, 24 września 2003


Rosslyn, 8 lipca 2004

Promocja albumu o Kórniku. Kórnik, 26 maja 2007

Książ Wielkopolski, 17 marca 2010

Dr Mustafa, Krzysztof Budzyń, Joseph Schechla. Poznań, 28 sierpnia 2003

Prof. Tadeusz Maliński, Krzysztof Budzyń. Śrem, 27 maja 2003

U potomków Święcickich w Poznaniu, 7 listopada 2004