Śremskie Forum Dyskusyjne

ŚREMSKIE FORUM DYSKUSYJNE

Powstało 19 grudnia 2010 roku w Śremie, kiedy to 10 osób obecnych na spotkaniu towarzyskim podpisało "DEKLARACJĘ ZAŁOŻYCIELSKĄ".

Ustalono, że:

  1. Obszarem działania jest powiat śremski.
  2. Najważniejsze cele to:
  • stworzenie forum wymiany poglądów, wiedzy, doświadczeń,
  • uczenie się kultury debaty politycznej i prowadzenia sporu, który jest nieodłącznym elementem demokracji,
  • przeciwdziałanie apatii społecznej przez kreowanie postaw obywatelskich, (budowa społeczeństwa obywatelskiego),
  • promowanie wiedzy o historii narodowej, szczególnie regionalnej,
  • organizowanie spotkań, wykładów, prelekcji.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Krzysztof Budzyń
inicjator powołania „Śremskiego Forum Dyskusyjnego”
601-613-662     budzyn@pnx.pl      www.sremskieforum.pl