Porucznik strzelców

Wielkopolskie ślady
świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
wiosną 1848 roku

 

 

 


 

 

Spis treści:

Przedmowa

S. Janina Kierstan

Wstęp

 1. Gorączka paryska
 2. Anioły stróże
 3. Ludowe wzburzenie
 4. Poznański łącznik
 5. Prawdziwe światu lamparty
 6. Kroki w ciemności
 7. Bezsenność w Rogalinie
 8. Leśne echa
 9. Przejdziem Wartę...
 10. Pod opieką Opatrzności
 11. Déjà vu
 12. Zakończenie
 13. Życiorys świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

„Non possumus".

Pieśń o św. Zygmuncie Szczęsnym Felińskim

Wiara mocniejsza jest niż panowanie

Indeks osobowy

Indeks geograficzny

Ilustracje

 

 


 

... Wydarzenia roku 1848 w znaczący sposób wpłynęły na wybór powo­łania kapłańskiego, które Zygmunt Szczęsny odczytał jako najowocniejszą misję służenia narodowi. Troska o sprawy narodu głęboko tkwiła w jego ser­cu, o czym świadczy fakt zaangażowania się w narodowowyzwoleńcze zrywy. Młody Feliński dostrzegł podczas zdarzeń poznańskich, że na rekrutację chętnych do walki i obrony spraw narodu, znaczący wpływ mieli kapłani. Podczas formowania oddziałów doświadczał też prostej, ale jakże głębokiej i gorącej modlitwy włościan, którzy odzyskanie wolności wiązali z modlitwą i wypraszaniem ratunku u Boga. ...

Przełożona Generalna M. Janina Kierstan RM
(fragment Przedmowy)

 

... Młody Zygmunt zaznał w Paryżu życia światowego, choć daleki był przy tym od ulegania duchowi tego świata. Już wtedy wyróżniał się licznymi cno­tami moralnymi, które podkreślał Juliusz Słowacki w liście do swojej matki z dnia 22 stycznia 1848 r: „Felusia ci polecam, który jest ze mną, czystym brylantem i skarbem moim, prawdziwie mi takiego potrzeba było"

Wojciech Czeski
(fragment rozdziału 1.)

... Ukochany to jest chłopiec, już z chłopca człowiek; wszyscy go tu uko­chali, szanując, postępki jego były anielskie, wiedza rozkwitająca: stanie się kiedyś chwałą naszą. ...

Juliusz Słowacki
(o Zygmuncie Felińskim w liście do matki,
Paryż, 28 VIII 1848)

 


 

Copyright by:
Wojciech Czeski, Mosina 2021
P.H. Bin-Com Krzysztof Budzyń, Śrem 2021
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Poznań 2021

Projekt okładki:
Autor i wydawca

Na okładce:
Zygmunt Szczęsny Feliński, rys. Roman Czeski, maj 2020 (na podstawie obrazu Jana Chrząszcza, s. 55, ilustracja 12)

Korekta:
Elżbieta Szedlbauer

Skład:
Tadeusz K. Potocki

Redakcja i indeksy:
Krzysztof Budzyń

Wydawca:

P.H. Bin-Com Krzysztof Budzyń ul. Fabryczna 4, 63-100 Śrem
61 28 345 66, 601 613 662
budzyn@pnx.pl
www.budzyn.net
Sekretarz: Wiesława Jackowiak

ISBN 978-83-61895-24-4

Wydano nakładem:
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
Prowincja Św. Józefa — Poznańska

ze wsparciem:
Fundacji „Zakłady Kórnickie"
Parafii Św. Mikołaja w Mosinie
Parafii Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Śremie
Starostwa Powiatowego w Śremie