Zeszyt 4 - Wojsko Polskie w Śremie w latach II RP

Na okładce: s. 1 POKRZYWNICA (gm. Dolsk), budynek (mieszkanie i sklep kolonialny) na skrzyżowaniu dróg z Dolska do Borku i z Pokrzywnicy do Księginek, zbudowany pod koniec XIX w. W okresie międzywojennym własność Adama Świerczyńskiego. Wyburzony w latach 90. XX w., obecnie stoi w tym miejscu budynek mieszkalny, własność Czesława Bartkowiaka. 

Ziemia Śremska w Ikonografii 

Zeszyt 4

Wsie powiatu śremskiego na dawnych pocztówkach

 

 


 

Prezentowane pocztówki pochodzą ze zbiorów Krzysztofa Budzynia 

 

 

Copyright by Krzysztof Budzyń, Śrem 2019

Projekt okładki: Krzysztof Budzyń, Tadeusz K. Potocki
Skany i skład Tadeusz K. Potocki, Krzysztof Budzyń

Redakcja i teksty: Krzysztof Budzyń

Wydawca:
P.H. Bin-Com Krzysztof Budzyń
ul. Fabryczna 4, 63-100 Śrem
+48 61 28 345 66, +48 601 613 662
budzyn@pnx.pl; www.budzyn.net
Facebook: Sremski Notatnik Historyczny

Oddano do druku: 16 października 2019
Nakład: 1200 egz. 

ISSN 2451-3369 

 


Publikację wsparli:


 

Wieszczyczyn, pocztówka sprzed 1908, for. R Karasch, Poznań

 

WIESZCZYCZYN (gm. Dolsk), kaplica na cmentarzu zbudowana ok. 1905 r. przez Krzysztoporskich. Dom katolicki zbudowany w 1902 r. Drewniany kościół pw. św. Rocha fundacji Antoniego Miaskowskiego, Adama Koczorowskiego i Kazimierza Zabłockiego z 1763 r. (spłonął 30 marca 1906 r.), na jego miejscu stoi murowany kościół zbudowany w latach 1906-1908 (zob. ŚNH, nr 3/2009). 

Chrząstowo, pocztówka z ok. 1910, bd.

CHRZĄSTOWO (gm. Książ Wlkp.), dwór z poł. XIX w. zbudowany zapewne przez Roberta Rohrmanna. W okresie międzywojennym mieszkał w nim z rodziną Marian Zakrocki, dzierżawca majątku. Obecnie siedziba Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Przedszkola, własność Gminy Książ Wlkp. 

 

s. 4 DALEWO (gm. Śrem), kościół pw. św. Wojciecha zbudowany staraniem opata lubińskiego Stanisława Kiszewskiego na pocz. XVII w., poświęcony w 1623 r. Do kościoła w 1841 r. dobudowano kruchtę. Szachulcowa dzwonnica pochodzi z 1878 r. Gościniec z końca XIX w. należał do Michalskiego, obecnie budynek mieszkalny, własność braci Karola i Macieja Szałagów. Plebania murowana z 2. poł. XIX w., Szkoła murowana z 4. ćw. XIX w., obecnie mieszkania, własność Gminy Śrem.
BRODNICA (gm. Brodnica), sklep kolonialny, własność Wincentego Ciesiółki (ur. 1884 w Brodnicy, syn Tomasza, organisty i Marcjanny z Glapińskich - zm. 1963 w Mikorzynie, pow. kępiński, inf. Adam Podsiadły), w okresie międzywojennym dom mieszkałny Ludwika Potockiego, obecnie należy do jego wnuka Krzysztofa Hoffy. Kościół murowany pw. św. Katarzyny zbudowany w latach 1867-1870, wieża w latach 80. XIX w., arch. Stanisław Hebanowski (zob. ŚNH, nr 1/2008).