Słownik Biograficzny Śremu

Słownik Biograficzny Śremu

Autorzy haseł
Ewa Bąk
Tomasz Błaszczyk
Krzysztof Budzyń
Katarzyna Chilińska
Urszula Ciesielska
Piotr Dogondke
Adrian Domański
Maciej Fujak
Dorota Gandecka
Leszek Gawałek
Teresa Gawałek
Włodzimierz Grabowski
Sebastian Ignasiak
Jan Jankowiak
Elżbieta Jankowska
Jerzy Kondras
Kazimierz Krawiarz
Halina Krotofil
Stanisław Łada
Szymon Majewski
Ewa Mielcarek
Marek Nowak
Barbara Nowicka
Lidia Owczarczak
Danuta Płygawko
Adam Podsiadły
Tadeusz Kazimierz Potocki
Bernard Scheller
Barbara Siwińska
Wanda Sołtysiak
Marek Stasiak
Henryk Stasiński
Karolina Staszczyk
Anna Surzyńska-Błaszak
Urszula Swiderska-Włodarczyk
Roman Szafrański
Jan Urbanowicz
Jarosław Wawrzyniak
Barbara Ziółkowska
Danuta Zygoń
Dariusz Żabiński
Bartosz Żeleźny
Zdzisław Żeleźny

Rada Redakcyjna
Jerzy Kondras (przewodniczący), Ewa Bąk (sekretarz), Danuta Płygawko, Dorota Gandecka, Adam Podsiadły

Projekt okładki
Szymon Majewski

Tłumaczenie na j. angielski
Letitia Rydeski

Opracowanie techniczne
Irena Walachowska

Wydawca
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. H. Święcickiego w Śremie
Sfinansowano ze środków Gminy Śrem

Copyright by Biblioteka Publiczna MiG w Śremie
Copyright by Danuta Płygawko, Adam Podsiadły

ISBN 978-83-916617-8-9

Druk, skład i oprawa
Drukarnia „HAF"
64-100 Leszno, Al. Konstytucji 3 Maja 6
tel. 065 529 74 05,
e-mail: haf-leszno@wp.pl