Otwarcie wystawy 25 listopada 2010 w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, dr Kazimierz Krawiarz

            Krzysztof Budzyń jest wszystkim znany w Śremie, ale od czwartku 25 listopada do 31 stycznia 2011 baner zapraszający na jego wystawę będzie wisiał na gmachu Biblioteki Raczyńskich w centrum Poznania. Będzie więc znany wszystkim w Poznaniu.

            Syn ziemi śremskiej, Krzysztof Budzyń, wystawia swoje zbiory w gmachu ufundowanym i podarowanym w Poznaniu przez syna ziemi śremskiej Edwarda hr. Raczyńskiego. To z jednej strony wielka odpowiedzialność, ale równocześnie zaszczyt.

            „Takiego otwarcia wystawy bibliofilskiej, a jest to kolejna 11 wystawa Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, jeszcze nie było!” - tak to określił dr Wojciech Spaleniak dyrektor Biblioteki Raczyńskich. On to o godz. 18,oo otworzył wystawę podkreślając, ze Europa zaczyna się tam gdzie jest mała ojczyzna, rodzina. Krzysztof Budzyń wypełnia swoimi działaniami to właśnie posłannictwo. Obszernego przedstawienia Krzysztofa Budzynia dokonał dr Kazimierz Krawiarz z Kórnika, prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, w folderze  wydanym z okazji wystawy. Zapraszając na wystawę odczytał dedykowany Krzysztofowi wiersz pt. „Ziemia Śremska”.

            Otwarcie wystawy miało wyjątkową oprawę muzyczną. Wystąpił ponad 30 osobowy chór im. Stanisława Moniuszki ze Śremu pod batutą Jerzego Andrzejczaka. Prezes chóru Henryka Socha przypomniała 130.letnią historie chóru. Występ chóru w  takim szczególnym miejscu stał się również wydarzeniem wzruszającym, gdy Krzysztof Budzyń przedstawił zebranym jedną z chórzystek - Urszulę Ciesielską swoja nauczycielkę ze Szkoły Podstawowej w Pyszącej. Takich akcentów na wystawie było znacznie więcej. Krzysztof Budzyń objaśniając poszczególne eksponaty nawiązywał do obecnych na wystawie. Na wystawę przybyło wiele osób z którymi Krzysztof współpracuje. Był prof. Bolesław Suszka z Kórnika, znawca języka niemieckiego, który bezinteresownie wykonuje tłumaczenia tekstów autorowi wystawy do „Śremskiego Notatnika Historycznego”. Objaśnił On plan miasta Śremu wykonany przez okupanta w czasie II wojny. Na otwarcie wystawy przybyli m. in. śremscy lekarze; dr Barbara Siwińska – prezes PTL Oddział Śrem, doc. dr Jerzy Samson Zakrzewski – wieloletni ordynator oddziału laryngologicznego w Szpitalu w Śremie. Był również Włodzimierz Bobrowski znany filatelista śremski. Wśród historyków na wystawie byli dr Adam Podsiadły, również nauczyciel Krzysztofa Budzynia ze szkoły w Pyszącej oraz prof. Danuta Płygawko. Z władz samorządowych wystawę zaszczycił Teodor Stępa, starosta I i II kadencji, prezes zarządu powiatowego PSL i nowo wybrany radny rady powiatu śremskiego. Nie sposób wymienić wszystkich gości uroczystości...

            Z okazji wystawy Krzysztof otrzymał wiele listów gratulacyjnych. Przysłali je m.in. prezes Inter – Fragrances, wnuk założyciela firmy Ignacego Soszyńskiego, Filip Pawluśkiewicz, przebywający w dalekim San Salwador w Ameryce Środkowej, Sylwia i Jan Kanty Pawluśkiewiczowie z Krakowa, Wojciech Soszyński, właściciel firm farmaceutycznych i kosmetycznych Oceanik z Warszawy, a z zagranicy; Georg Hopp z Francji, prof. Tadeusz Maliński i dr Edward Luft z USA. Wśród licznych gości była również rodzina, pracownicy firmy Bin-Com ze Śremu, firmy Inter-Fragrances z Poznania,   koledzy szkolni Krzysztofa z liceum; Jacek Nowak i Tadeusz Potocki oraz członkowie Amatorskiej Kampanii Teatralnej ze Śremu i wiele innych osób. 

            Wernisaż wystawy odbył się w sali Edwarda hr. Raczyńskiego. Występ kapeli „Chabry” pod kierownictwem Romana Szydłowskiego wzbudził zachwyt uczestników otwarcia wystawy. Jak nigdy dotąd wernisaż zakończono... tańcami!. Ostatni goście opuścili gmach Biblioteki Raczyńskich długo po godzinie 22,oo.

            Uczestnicy uroczystości mogli nabyć „Katalog wystawy”, reprinty śremskich pocztówek, ostatnie  numery „Śremskiego Notatnika Historycznego”, a bezpłatnie każdy otrzymał aktualny numer „Tygodnika Śremskiego” i folder wydany przez autora wystawy z okazji 600-lecia lokacji miasta Książa Wielkopolskiego

            Wystawę Krzysztofa Budzynia w Bibliotece Raczyńskich polecamy uczniom szkół śremskich wszystkich stopni oraz wszystkim mieszkańcom Ziemi Śremskiej.

Kazimierz Krawiarz
Prezes WTPK

 

Ziemia Śremska 
(dedykuję Krzysztofowi Budzyniowi)

 

W Binkowie od rana

Bobry ścinają drzewa,

Aby zbudować domek

Wzruszenia – żeremia.

 

Dla bibliofilów rzeka życia,

Jest w podróży, biletem

Do książek w bibliotekach.

 

Krzysztofie Święty -

Bądź nam patronem.

Tych co są w drodze,

Do Bibliofilskiej

Ziemi Śremskiej.

 

Bibliofilów nakarm

Białym Staro - krukiem,

Rękopisem, listem,

Grafem, ekslibrisem.

Wody dodaj by ugasić

Żar pragnienia

Rarytasów  w tekach.

 

Krzysztofie prowadź!

Powodzenia!

 

Kazimierz Krawiarz, 25 XI 2010